- Q-System

3-stjerner til vores nye AGV-koncept

  • Sådan ser den nye AGV ud

Vores logistikprogram er som bekendt baseret på modulprincippet, således forstået at alle typer transportører kan sættes sammen ligesom Lego klodser. Indtil nu har programmet omfattet en lang række lineære AGVere, ofte betegnet transfervogne, og med kompletteringen af programmet via den nye AGV, er programmet nu fuldt dækkende.

AGVen skræddersyes til den enkelte virksomhed.

Det nye er, at AGV-konceptet er opbygget som en matrix, ud fra hvilken den enkelte kunde kan vælge mellem forskellige muligheder m.h.t såvel den mekaniske opbygning som navigationsmetoden.

AGVens  transportbane, der funktionelt skal passe til virksomhedens øvrige banesystemer, kan derfor være ruller, kæder, bånd etc.

AGVen er udstyret med en specialdesignet styringsunit, betegnet  "Q1-Control",  som styrer både kørslen, baneenheden til af- og pålæsning af gods og sikkerhedsscannerne i kørselsretningerne.  AGVens Q1-styring kommunikerer med virksomhedens WMS eller MESH system, hvorigennem AGVen får instruks om kørselsmønstret fremadrettet.

Navigationssystemet vælges også ud fra den enkelte virksomheds behov;   d.v.s.  skal enheden køre i bestemt rute, eller skal den kører vilkårligt ligesom en robot.  Man kan vælge løsningen med optisk eller magnetisk stribe på gulvet med tilhørende sensorer for stoppositioner eller en løsning med induktive følere i gulvet.  Til de mere avancerede navigationsløsninger, som indgår i konceptet, kan nævnes laser, magnetpunkter og konturnavigation; løsninger, der anvendes, når AGVen fungerer som robot og ikke kører i faste ruter.

AGVen er batteriedrevet, men også her er der flere muligheder, som vælges ud fra forskellige kriterier, kørselstimer, godsets vægt, kørsel i bemandet/ubemandet område m.v. Der er derfor frit spil på alle hylder, således at den enkelte kunde får lige netop den løsning, der passer til hans behov - og til en meget lavere pris end traditionelle AGVere.