Vi bevæger os ind i hospitalsektoren - Q-System

Vi bevæger os ind i hospitalsektoren

 

Nu får sygeplejerskerne snart mere tid til patienterne - og det på grund af avanceret automation.

Vi er i fuld gang med at installere et transportanlæg hos et af de første danske hospitaler, som vil indføre fuldautomatisk varelevering. Desværre har vi p.t. ikke lov til at nævne navnet på dette hospital. I samarbejde med en partner er vi desuden i gang med at udvikle de små AGVer (Automated Guided Vehicles), der skal bringe varerne rundt på hospitalet. Snart kan personalet på hospitalet bestille linned

og apotekervarer på tablets og få dem leveret af små, selvkørende robotter - eller i fagtermer: AGVer.

AGVerne kan selv finde rundt, tage elevatoren, hente og aflevere vogne og køre hen til ladestationen, når strømmen er ved at slippe op. Det frigiver syge plejerskerne for meget arbejde, så der i stedet kan blive mere tid og fokus på patienterne.

Transportanlægget

Vi sætter dog et endnu større fingeraftryk på projektet, idet vi er i gang med at levere og installere det transportanlæg, som alle varer og linned vogne kommer ind på, og hvorfra de små AGVer henter alt deres gods. Transportanlægget består bl.a. af 25 stk. 13 meter lange modulbaner, nogle hejs til at transportere vognene op og ned mellem etagerne, fuldautomatiske transfervogne m.m.

Systemet fungerer således: lastbilerne bakker ind og læsser eksv. containere, der kan indeholde alt fra medicin til vasketøj, af på en af 3 indfødningsbaner. Herefter scannes containerne via en stregkode, så systemet ved, hvor hver vogn skal hen. Containerne bliver herefter transporteret ned for enden af indfødningsbanerne til et hejs, der kører dem et niveau ned. Her er to fuldautomatiske transfervogne klar

til at køre dem hen på en af de 22 modulbaner. Modulbanerne transporterer vognene frem til AGV’erne, der så kører varerne ud til deres sidste destination.

Hele systemet fungerer selvfølgelig også i omvendt rækkefølge. I stedet for at aflevere en container henter systemet en container med eksv. snavset vasketøj, der skal til vaskeriet, hvorefter denne container helt automatisk via anlægget bliver transporteret frem til lastbilen.

”Vores nøglekompetence er units handling – også når det er rigtigt svært. Her er der tale om horisontaltransport på flere etager, og så er der vertikaltransport for at få godset op og ned mellem etagerne. Der er desuden mange forskellige emner og containere af meget forskellige beskaffenhed. Det giver lidt udfordringer; men det er her vore stærke kompetencer kommer ind i billedet” fortæller Niels-Erik Lundvig.

Vi er allerede langt med installationen, og hele projektet er planlagt til at blive færdiggjort i sommeren 2016.