- Q-System

Q-System før og nu

Q-Transportmateriel A/S · Q-System har sine rødder i virksom­heden Johan Quist & Co. som i 1955 blev etableret med produktion af stålstel til møbler for øje. I løbet af få år udvidedes produktionen til også at omfatte trans­port­vogne og andre hjælpemidler til møbelindu­strien - en produktion, som hurtigt udgjorde en så stor del af om­sæt­nin­gen, at man solgte pro­duktionen af stålsstel fra.

I kraft af den tætte kontakt til træindustrien blev der kontinu­erligt udviklet nye produkttyper og løsninger til denne bran­che, d.v.s. rullebaner, båndtrans­portører m.v. men hen ad vejen også et helt nyt transportsystem for palletrans­port - et banesystem, som i dag an­vendes i alle typer brancher, hvor håndterin­gen foregår på paller.

I DAG
Q-System er stadig en ledende leverandør af håndteringsløsninger til den del af træindustrien, der baserer sine produkter på plader og "saml selv" princippet; men vores fokus og speciale er nu håndteringsløsninger til palletransport samt specialløsninger til madrasindustrien.

Vores interne transport- og logistik­løs­ninger er baseret på gennemprøvede standardkomponenter til hhv. let, mellemsvært og tungt gods. Derfor kan vi designe transportanlæg til alle typer gods lige fra lette kasser til tunge paller og andre emner med en plan bæreflade.

I forbindelse med kundespecifikke transportanlæg, som udarbejdes i en tæt dialog mellem den enkelte kunde, bliver vore standardmoduler som oftest kombineret med specialunits, således at kunden får en håndteringsløsning, som opfylder kravene her og nu, men hvor ikke mindst fremtidige behov og udvidelsesmuligheder er taget i betragtning.

Q-System har i dag ca. 65 ansatte og en eksportandel på over 80%. Salget på de europæiske eksportmarkeder, USA og Canada varetages delvist af Q-Systems egne sælgere, delvist af lokale partnere, der i sagens natur har et indgående kendskab til kulturen på det enkelte marked.